شهردار منطقه ۱ تبریز از تداوم بهره مندی شهروندان از تخفیف ۱۰درصدی عوارض تا پایان سال و همچنین افزایش ساعات کاری این منطقه تا ساعت ۱۸ عصر خبر داد.
رضا پاک نهاددر گفت و گو با خبرنگارجارچی اخبار، اظهار داشت: خوشبختانه استفاده شهروندان در مرحله اول استفاده از تخفیفات شهرداری به میزان ۱۵ درصد بسیار خوب بود و کارکنان منطقه با تمام توان سعی نمودند که تا آخرین روز بهمن ماه به درخواستهای شهروندان جامعۀ عمل پوشاند و اقدامات لازم را به انجام رسانند.
وی گفت: در مرحلۀ دوم اعمال تخفیفات شهرداری با لحاظ کردن ۱۰ درصد تخفیف در خصوص عوارض شهرداری کماکان این منطقه امادگی خود را اعلام داشته و با افزایش ساعات کاری خود تا ساعت ۱۸ در جهت رفاه حال همشهریان گرامی آماده پاسخگویی و اجرای درخواست های شهروندان هستند.