شهردار منطقه ۱ تبریز از آغاز طرح اصلاح، زیرسازی و ساماندهی مسیر خیابان استاندارد خبر داد.
رضا پاک نهاد در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار با اشاره به نامناسب بودن مسیر خیابان استاندارد در پی محلول پاشیهای اخیر اظهار کرد: این مسیر دارای چاله هایی بود که شهروندان گرامی را با مشکلات ترددی مواجه می کرد که بلافاصله طرح اصلاح و زیرسازی آن آغاز و هم اکنون توسط اکیپ معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات تخریب آسفالت معیوب، لجن برداری، پخش اساس و کمپکت اساس و زیرسازی ضلع شرقی این خیابان عملیاتی و انجام می‌پذیرد.
پاک نهاد افزود: بر همین اساس مسیر خیابان استاندارد که در برخی قسمت‌های آن چاله هائی مشاهده می گردد در این طرح قرار گرفته و تا اصلاح کامل و روان سازی این محدوده اقدامات لازم تداوم خواهد یافت.