عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در این دوره از شورای شهر و مدیریت شهری تبریز از اقدامات ویترینی پرهیز شده و رویکرد ما پروژه‌های ماندگار و زیرساختی است.
به گزارش جارچی اخبار، محرم محمدزاده در گفتگو با برنامه تلویزیونی «تبریزیم» اظهار داشت: به طور مثال در پروژه زیرزمینی قطارشهری تبریز میلیاردها ریال هزینه صورت گرفته است.
او این را اقدامی بزرگ و دستاوردی زرین برای مدیریت شهری نام برد و افزود: قطار شهری تبریز سال های بسیار به عنوان پروژه‌ای مسکوت و بی تحرک باقی مانده بود که امروز شاهد بهره برداری از خط ۱ آن هستیم.
محمدزاده با قدردانی از نیروهای خدمات شهری تبریز گفت: در بارندگی‌های اخیر شاهد بودیم آنها با جان و دل سه شبانه روز کار و به دور از خانواده مشغول خدمات رسانی برای شهروندان عزیز بودند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: شهرداری تا جایی که توان داشت در این خصوص فعالیت کرد ولی باید بپذیریم که امکانات شهری ما کم بود که به همین سبب در بودجه سال آتی خرید ماشین آلات و تجهیزات برای شرایط خاص تصویب شده است.
او ادامه داد: راه اندازی ۳ کارخانه آسفالت و تولید آسفالت استاندارد از دیگر اقداماتی است که بسیاری از هزینه های شهرداری در این زمینه را کاهش داده است و در نمک پاشی‌های برف اخیر شاهد بودیم این نمک روی آسفالت‌های جدید بی تاثیر است.
محرم محمدزاده افزود: چاله های موجود نیز در اثر آسفالت ریزی های گذشته پدید آمده است که با دستور شهردار تبریز به محض خشک شدن زمین، چاله‌های شهری رفع می‌شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان تصریح کرد: برنامه های خوبی برای استقبال از بهار تدارک دیده شده و در صدد آماده سازی شهر برای استقبال از مسافران نوروزی هستیم.