کلیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کلانشهر تبریز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تصویب شد.
به گزارش جارچی اخبار، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تبریز با ارائه جزئیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، بدهی شهرداری را ۷۲۷ میلیاردتومان در این سال اعلام کرد.
محمد باقربهشتی ادامه داد: حساب و کتاب یک سری از سازمان‌های شهرداری تبریز از ایام گذشته مشکل دارد.
بهشتی بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ را ۲هزار و ۷۷۰میلیارد عنوان کرده و اظهار داشت: مبلغ متمم بودجه در سال ۱۳۹۷ برابر با هزار و ۹۷۲میلیارد تومان است
وی تصریح کرد: تفریغ بودجه براساس متمم انجام می شود درآمد تحقق یافته این هزار و ۹۷۲ میلیاردتومان، بیش از درآمد مصوب است که حدود ۹۹۵ میلیارد صرف هزینه جاری ۶۶۵ میلیارد صرف هزینه های عمرانی شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کل هزینه‌های شهرداری مرکز و مناطق هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان بوده که ۶۰۱ میلیارد تومان مربوط به بخش عمرانی و ۸۵۱ میلیارد تومان مربوط به هزینه های جاری می شود.
بهشتی گفت: کل هزینه های سازمان ها ۶۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۸۳ میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی و ۳۸۲ میلیارد تومان مروبط به هزینه های جاری است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: به طور خلاصه شهرداری درسال ۱۳۹۷، هزار و ۶۶۰میلیارد تومان پول هزینه کرده که ۶۶۵ میلیارد از آن در بخش عمرانی ومابقی در بخش جاری هزینه شده است.