مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی خواستار ایفای نقش بیشتر بازنشستگان در تصمیم گیری مربوط به این قشر شد.
به گزارش جارچی اخبار، میراحد حسینی که در همایش منطقه ای کانون های کارگران بازنشسته شمالغرب و غرب کشور در تبریز سخن می گفت اظهار داشت بازنشستگان دارای تجارب؛ ارزشمندی هستند که باید از این تجارب بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه‌ بازنشستگان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند گفت کانون های کارگران بازنشسته بایستی با تشکیل کمیته های تخصصی در مباحث مختلف این حوزه وارد شده و با ارائه نقطه نظرات کارشناسی در رفع معضلات بازنشستگان ایفای نقش نمایند
حسینی با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و تاثیرات آن بر هزینه های زندگی اضافه کرد مبحث حقوق بازنشستگان از جمله مباحثی است باید به طور مورد توجه قرار گیرد چرا که هر چقدر فاصله بین دستمزد و هزینه ها بیشتر شود مشکلات بیشتر شده و بایستی این حقوق به روز نگه داشته شود
وی ادامه داد کانون های کارگران بازنشسته در این خصوص بایستی با شورای‌عالی کار به مذاکره بپردازند
حسینی ارتباط با نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بازنشستگان مهم دانست و افزودنمایندگان مجلس با تصویب قوانین مناسب می توانند نقش موثری را در پیگیری مشکلات این قشر داشته باشند البته این ارتباط با مسئولان اجرایی به ویژه مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ضروری است