اگر چه سفرهای بین‌المللی دریایی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بین بندر «شهیدباهنر» در بندرعباس و «شارجه» در امارات، همچنین بین «بندر لنگه» در استان هرمزگان و «دبی» در امارات و بین «خرمشهر» در استان خوزستان و «کویت» انجام می شد حالا اما خبرنگار ایرنا در تماس تلفنی با شرکت کشتیرانی«والفجر» مطلع شده که تمام مسیرهای دریایی به دلیل ممانعت کویت و امارات از ورود مسافران ایرانی موقتا متوقف شده است.

بر این اساس خط کشتیرانی بندر خرمشهر به کویت به دلیل عدم پذیرش کشتی مسافربری ایران از سوی کویت نیز متوقف شده،‌این در شرایطی است که حرکت کشتی در مسیر بندر خرمشهر به کویت روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ساعت ۱۰ صبح انجام می‌گرفت. همچنین این کشتی از کویت به سمت بندرخرمشهر در روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۱۰ صبح حرکت داشت.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, همچنین حرکت کشتی در مسیر «بندرعباس» به «شارجه» که روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شد که از روز جمعه متوقف شده است. در مسیر «شارجه» به «بندرعباس» نیز کشتی روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۲۱ حرکت می‌کرد.