به گزارش خبرنگارجارچی اخبار از یزد، محمد فاتحی در نشست منطقه‌ای محیط زیست و بهداشت ایمنی و امور اجتماعی ای‌.اچ.اس.اس منطقه دو کشوری در ارتباط با وضعیت آبرسانی استان اظهار داشت: شرکت آبفای استان در حال حاضر ۱۷ شهر و ۱۲۰۰ روستا را تحت پوشش خود قرار داده است.

 

سرپرست شرکت آبفا استان یزد بیان کرد: اکنون نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش شرکت آبفا قرار دارد و سالیانه تقریبا ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب شرب در اختیار همشهریان قرار می‌گیرد.

 

فاتحی خاطرنشان کرد: اولین عامل مهم برای اجرای مقررات و الزامات سیستم ای.اچ.اس.اس ایجاد باور و اعتقاد قلبی در مجموعه مدیریتی و همکاران شرکت و نگرش مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ای.اچ.اس.اس است.

 

وی گفت: دومین عامل نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست، بهداشت و ایمنی کار بوده که در شرکت آبفای استان کارهای خوبی توسط روابط عمومی و دفتر اچ.اس.ای در این زمینه صورت گرفته است.

 

سرپرست شرکت آبفا بحث آموزش را یکی دیگر از بخش‌های مهم در اجرای اچ.اس.ای دانست و افزود: آموزش کامل دست اندرکاران اجرای پروژه‌ها اعم از پیمانکاران، ناظرین و همکاران صورت گرفته است.

 

فاتحی ادامه داد: شرکت آبفا در سال جای در زمینه اجرا و ارتقاء اهداف اچ.اس.ای برنامه‌های را تدوین نموده که شاخص‌ترین آن‌ها عبارت از تهیه فهرستی کامل از مشخصات افراد فعال در تمام بخش‌ها ی شرکت، بررسی و کنترل مستندات قراردادهای جاری، الزام ارائه گواهی سلامت ایمنی کار توسط پیمانکاران، تکمیل اقدامات اصلاحی و بررسی مجدد تجهیزات و تاسیسات خارج از مدار، پیگیری و اجرای مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران در زمینه اچ.اس.ای، توجه ویژه به جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد، گردآوری و تهیه آیین نامه‌های مرتبط با ایمنی است.

 

فاتحی با بیان اینکه با توجه به ضرورت آگاهی و اشراف مدیران و کارشناسان به الزامات پیشگیرانه بروز حوادث، کارگاه‌های آموزشی توجیهی خوب برگزار شد، تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب یزد با برگزاری دوره‌های آموزشی، انتشار جزوه‌های آموزشی در قالب دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها، فیلم و کلیپ‌های آموزشی، جایگاه ای.اچ.اس.اس را مستحکم و در نهایت با بازرسی ناظرین، این سیستم را نهادینه کرد.

 

سومین نشست منطقه‌ای، محیط زیست، بهداشت، ایمنی و امور اجتماعی ای.اچ.اس.اس منطقه دو کشوری با حضور مدیران ایمنی شرکت آبفای شهری و روستایی استان‌های اصفهان، فارس، شیراز، چهارمحال بختیاری، کهگلویه و بویراحمر، هرمزگان و یزد برای مدت دو روز برگزار شد.