واقعی سازی قیمت بنزین و سهمیه بندی آن بیش از ۳ ماه است که در کشور اجرا شده که طی آن قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش پیدا کرد.

قیمت بنزین سوپر نیز از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید و این موضوع باعث واکنش‌های زیادی در جامعه شد. در همان زمان نیز تاکید شد که هدف از اینکار هدفمند کردن پرداخت یارانه بنزین به اقشار مختلف و همچنین کنترل مصرف است.

با این حال بیشتر معترضین،‌ قیمت بنزین را بالا دانستند اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد، ‌قیمت بنزین در ایران همچنان فاصله معناداری با قیمت‌های فوب خلیج فارس دارد.

هر چند که این اختلاف در گازوئیل بسیار بیشتر است و قیمت این سوخت در ایران چیزی حدود ۴ درصد ارزش آن به عنوان فوب خلیج فارس است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌هر بشکه بنزین سوپر فوب خلیج فارس ۶۷ دلار و ۹۷ سنت قیمت دارد. قیمت فوب خلیج فارس گازوئیل نیز در این گزارش برای هر بشکه ۷۳ دلار و ۶۴ سنت عنوان شده است.

با توجه به این ارقام ‌و اینکه هر بشکه بنزین معادل ۱۶۷ لیتر است، ‌با در نظر گرفتن قیمت دلار به نرخ سامانه سنا یعنی ۱۴ هزار و ۸۳۳ تومان،‌ قیمت هر لیتر بنزین سوپر فوب خلیج فارس،‌۶ هزار و ۳۷ تومان تعیین می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, با توجه به اینکه قیمت بنزین سوپر در حال حاضر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده این بدان معنا است که دولت یارانه‌ای، ۲۵۳۷ تومانی برای هر لیتر بنزین سوپر با توجه به قیمت‌های منطقه ای پرداخت می‌کند.

اما ماجرا در گازوئیل پیچیده‌تر است و این آمارها نشان می‌دهد که با وجود موانع و خطرات بالا،‌چرا همچنان قاچاق گازوئیل جذاب است.

قیمت گازوئیل بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران،‌۳۰۰ تومان در هر لیتر است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما نشان می‌دهد که قیمت فوب خلیج فارس هر بشکه گازوئیل، ۷۳دلار و ۶۴ سنت است و که با در نظر گرفتن هر بشکه گازوئیل معادل ۱۵۹ لیتر گازوئیل، ‌قیمت هر لیتر گازوئیل فوب خلیج فارس، عدد ۶ هزار و ۸۶۹ تومان خواهد بود.