مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: یک شرکت وارداتی در تبریز به پرداخت عین ارز به مبلغ ۵۷۷ هزار روپیه هند در حق بانک سامان، محکوم و کارت بازرگانی وی نیز به مدت ۶ ماه تعلیق شد.
به گزارش جارچی اخبار، سیداحد یوزباشی، روز شنبه افزود: برابر گزارش بانک سامان آذربایجان شرقی دایر بر عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، پرونده این تخلف در این اداره کل تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شد که یک شرکت وارداتی در تبریز اقدام به افتتاح یک فقره حواله ارزی برابر تعهد نامه ورود، ترخیص و ارائه برگ ترخیص‌ کالاهای خریداری شده از خارج کشور کرده و بانک سامان شعبه این شهر نیز ۵۷۷ هزار روپیه هند به شرکت فوق تحویل داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس مقررات بانکی و گمرکی شرکت موظف بود ضمن ترخیص کالای فورمینگ فابریک کاغذ سازی به میزان ۴ هزار عدد، پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد تحویلی را حداکثر به مدت ۳ ماه از تاریخ اعلامیه فروش ارز به بانک ارایه دهد تا نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
یوزباشی، ادامه داد: متهم در اظهارات خود عنوان کرده که به‌ علت تاخیر حواله‌های بانک مرکزی و زمانبر بودن انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به جدید جامع ثبت سفارش و عدم همکاری بانک و گمرک هند نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
وی یادآوری کرد: با توجه به عدم ارایه مدارک محکمه پسند از سوی متهم و با تحقیقات و بررسی‌های انجام شده توسط این اداره کل، اتهام وارده به وی محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی وی به پرداخت عین مبلغ ارزی در حق بانک مذکور جریمه شد.