داریوش جمشیدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این میزان ماسک احتکار شده در بازرسی‌های مشترک اداره تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در آریون از توابع شهرستان شهریار کشف شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهمان ضمن اعتراف به اتهام خود، عنوان کردند که این ماسک‌ها به ارزش ۴ میلیارد احتکار کرده‌اند و قصد داشتند تا با سود زیاد به فروش برسانند.
جمشیدی افزود: با هماهنگی کلیه ماسک ها به وزارت بهداشت تحویل تا جهت توزیع در مراکز درمانی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.
این مسئول گفت: در این رابطه پنج نفر دستگیر که جهت سیر مراحل تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردید.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی تصریح کرد: شیوع ویروس بیماری کرونا در کشورو افزایش تقاضا برای خرید ماسک باعث شده تا برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، به فکر سوداگری با سلامت مردم افتاده و از راه احتکار و گرانفروشی این کالا، سودهای کلان به دست آورند.
این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد ۵ تیم بازرسی تا عادی سازی شرایط به بازرسی از داروخانه ها و انبارها جهت جلوگیری از احتکار وسایل بهداشتی می پردازند.
به گزارش ایرنا، در پی تایید خبر ورود ویروس کرونا به کشور و شایعه ورود آن در استان تهران هجوم مردم به داروخانه ها برای تهیه ماسک صورت گرفت که برخی از داروخانه ها با کمبود ماسک مواجه شدند و برخی نیز قیمت آن را افزایش دادند.