احسان یارمحمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: بیشتر میزان آبگیری مربوط به سد دویرج دهلران با ۴۷ میلیون مترمکعب بوده است.

وی میزان حجم کنونی سد دویرج دهلران را ۱۹۵.۵ میلیون متر مکعب بیان کرد و افزود: طی بارندگی های اخیر بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب آب از این سد رهاسازی شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای ایلام میزان حجم ورودی آب به سد چم گردلان ایلام را در بارندگی های هفته گذشته ۱۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد و یادآور شد: حجم کنونی آب سد ایلام هم اکنون ۵۸ میلیون مترمکعب است که طی چند روز بارندگی های اخیر ۱۲ میلیون متر مکعب از آب این سد تخلیه و رها سازی شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, یارمحمدی با اشاره به وضعیت سد کنگیر ایوان نیز اشاره کرد و گفت: میزان ورودی آب به این سد در طی این بارندگی ها نزدیک به چهار میلیون متر مکعب بوده است که نیم میلیون متر مکعب نیز رهاسازی آب این سد انجام شده است.

وی همچنین حجم کنونی آب سد کنگیر را ۱۶/۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای ایلام ادامه داد: در جریان بارندگی های هفته گذشته میزان خروجی آب از سد چم گردلان ایلام ۵۰ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آب از سد دویرج دهلران نیز ۸۰ مترمکعب در ثانیه است و سد کنگیر ایوان با توجه به حجم آب آن رهاسازی چندانی صورت نگرفته است.

بارش های سیلابی که از روز دوشنبه تا صبح چهارشنبه هفته گذشته در استان فعالیت داشت موجب بروز خسارت هایی به زیرساخت های عمرانی، ابنیه، راه، کشاورزی و منازل مسکونی شد و در شهر ایلام سیلاب جان یک نفر را گرفت.