صحت انتخابات مجلس در ۶ حوزه انتخابیه باقی‌مانده آذربایجان شرقی از جمله تبریز تأیید شد
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، صحت انتخابات توسط شورای نگهبان در ۶ حوزه انتخابیه باقی‌مانده آذربایجان‌شرقی از جمله حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو تایید شد.
به گزارش جارچی اخبار، طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه “تبریز، آذرشهر، اسکو”، “اهر، هریس”، “بناب”، “کلیبر، خداآفرین، هوراند”، “هشترود، چاراویماق” و “ورزقان” نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.
پیش از این نیز طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، صحت انتخابات در هفت حوزه انتخابیه استان شامل “بستان‌آباد، سراب، شبستر، مراغه و عجب‌شیر، مرند و جلفا، ملکان و میانه” تأیید شده بود.
بر این اساس، صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان توسط شورای نگهبان تایید شد.
آذربایجان شرقی دارای ۱۳ حوزه انتخابیه و ۱۹ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است که با تایید صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان، نمایندگان ۱۸ کرسی مشخص شدند و یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه میانه در دور دوم مشخص می‌شود.