مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی از تعطیلی و جریمه یک واحد سازنده آسانسورهای تقلبی در تبریز خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، سید احد یوزباشی اظهار داشت: طی گزارش و شکایت یکی از شهروندان علیه شرکت سازنده آسانسور در تبریز مبنی بر فروش گیربکس و تابلو فرمان مستعمل آسانسور، برای بررسی و رسیدگی در این اداره‌کل تشکیل پرونده شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی به این پرونده پس از تجمیع اوراق و بررسی محتویات پرونده، متهم را احضار کرد ولی به‌دلیل عدم حضور و عدم ارسال لایحه دفاعیات در فرجه قانونی از طرف متهم اتهام وارده محرز و مسلم شناخته شد.
یوزباشی ادامه داد: باتوجه به عدم اخذ پروانه تخصصی و فنی برای مشاغل فنی و تخصصی و تقلب در کسب طبق قانون تعزیرات حکومتی متهم به پرداخت مبلغ بیش از یک‌میلیارد ریال معادل پنج برابر مبلغ گرانفروشی در حق صندوق دولت به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در حق شاکی و تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه محکوم شد.