اعتبارنامه علی علیزاده منتخب مردم شهرستان‌های مراغه و عجب‌شیر با حضور اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعطا شد.
به گزارش جارچی اخبار، علی علیزاده در انتخابات دوم اسفند تعداد ۴۴ هزار و ۶۹۱ رای را به خود اختصاص داد و منتخب مردم این حوزه شد.
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با انصراف چند تن از نامزدهای انتخابات، تعداد داوطلبان نمایندگی در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر به ۱۳ نفر کاهش یافت و علی علیزاده در جریان انتخابات بیشترین آرا را کسب کرد.
مراغه و عجب شیر با حدود ۳۴۰ هزار نفر جمعیت و حدود۲۵۳ هزار واجد شرایط رای دادن یک کرسی نمایندگی در مجلس دارند.