۴ بازیکن و مربی خارجی تراکتور به همراه تنها بازیکن خارجی ماشین‌سازی در محل اقامت خود حضور دارند.
به گزارش جارچی اخبار، تیم فوتبال تراکتور ۳ بازیکن خارجی با نام‌های‌ حمزاوی از تونس، ویلیان میمبلا از پرو و جفرسون یوری از برزیل دارد که به همراه مربی دروازه‌بانان تیم تراکتور که از کشور رومانی است، در ایام تعطیلی تمرینات تیم تراکتور در محل اقامت خود در هتل هستند.
این بازیکنان چون امکان بازگشت به کشور خود را فعلا ندارند ترجیح دادند در تعطیلات چند روز تمرینات تیم‌شان در هتل بوده و به هیچ وجه از محل اقامت خود خارج نشوند.
مدافع برزیلی ماشین‌سازی هم که تنها خارجی این تیم است، در اقامتگاهی که باشگاه برای آنها در نظر گرفته است، حضور داشته و به همراه بازیکنان غیر بومی در این ساختمان چند طبقه اقامت دارند و وی نیز همانند خارجی‌های تراکتور از محل اسکان خود خارج نشده است.
قرار است تمرینات تیم تراکتور و ماشین‌سازی از چند روز دیگر آغاز شود، اما طبق اطلاعیه شماره ۵ ستاد مقابله با کرونا در ورزش تمامی تمرینات باشگاه‌های ورزشی تا پایان سال تعطیل هستند و این بدین معنا است که تمرینات ۲ تیم باید تا پایان اسفند تعطیل گردد.
در این صورت بازیکنان خارجی تراکتور و ماشین‌سازی نیز به دلیل اینکه بعضی کشورها قرنطینه ۱۴ روز در مبادی ورودی خود را در نظر گرفته‌اند، قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و باید تا زمان شروع تمرینات این در اوایل فروردین همچنان در محل اقامتگاه خود حبس باشند.