مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: تراز دریاچه ارومیه نسبت به هم سنجی مدت مشابه سال گذشته ۶۱ سانتی متر افزایش یافته و تراز آن به حدود یک‌هزار و ۲۷۲ متر رسیده است.
به گزارش جارچی اخبار، یوسف غفارزاده روز دوشنبه اظهار کرد: وسعت امروز دریاچه ارومیه به ۲هزار و ۹۵۱ متر و ۹۰ سانتی متر رسیده است که نسبت به سال گذشته در این روز ۵۲۶ کیلومتر مربع افزایش یافته است.
وی افزود: سال گذشته این وسعت ۲ هزار و ۴۲۵ متر و ۷۰ سانتی متر ثبت شده که امسال وضعیت بهتری را یافته است.
غفارزاده ادامه داد: اکنون حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و به حدود سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
بیشینه تراز دریاچه ارومیه در سال جاری ۱۲۷۱.۹۴ متر از سطح آب های آزاد ثبت شده است.
تراز دریاچه ارومیه از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۷۲ خورشیدی، بین یک هزار و ۲۷۴ متر تا یک هزار و ۲۷۸ متر متغیر بود، اما از این تاریخ به بعد روند کاهشی تراز دریاچه آغاز شد و تا سال ۱۳۹۳ کاهش متوسط سالانه ۴۰ سانتی متر و در مجموع ۸ متر از تراز دریاچه ارومیه به ثبت رسید.
پس از تصویب طرح نجات دریاچه ارومیه و با وجود تغییر نداشتن چشمگیر بارش‌های حوضه در چهار سال گذشته، تراز دریاچه ارومیه نسبت به تراز احتمالی از روند گذشته با افزایش همراه شد که این نشان دهنده توقف روند کاهشی و تثبیت وضعیت دریاچه است.
حوضه آبریز این دریاچه با مساحت ۵۱ هزار و ۸۷۶ کیلومترمربع یکی از ۶ حوضه آبریز اصلی کشور است.