کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا باعث شده تا دولت با کمبود منابع برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و همچنین سررسید اوراق مالی اسلامی رو به رو شود. موضوعی که در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس قرار است به جای پرداخت بدهی،‌ نفت خام به طلبکاران و پیمانکاران تحویل شود.

تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی مربوطه تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین تکالیف قانون بودجه ۹۹ از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای،‌ تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس بودجه سال ۹۹ با خزانه‌داری کل، اعمال حساب کند.

از سوی دیگر دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰،‌ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.

البته متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، ‌معادل ۲۰ درصد برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران،‌ حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

دراین بند نیز فاصله ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد سهم قانونی صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر گرفته خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع ،‌اقتصاد و صنعت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

البته این نفت،‌ مازاد بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومانی خواهد بود که در بودجه ۹۹ به عنوان درآمد حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته شده است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.