محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و خیرالله خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه عزیزاله شهبازی استاندار البرز در این بازدید چگونگی تکمیل و گشایش پروژه ادامه آزاد راه شهید همت را مورد بررسی قرار دادند. قرار است این پروژه در آینده نزدیک بهره برداری شود.

معاون رییس جمهوری امسال برای دومین بار است که ازاین پروژه بازدید می کند که در بازدید نخست مشکلات اعتباری ادامه آزاد راه شهید همت مرتفع شد.

آزادراه شهید همت به طول ۴۰ کیلومتر ، تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر آن بین تهران و کرج زیربار ترافیک رفته و مابقی آن به مرحله تکمیل و پایانی رسیده است .

این آزاد راه به بزرگراه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شمال کرج و جاده کرج – چالوس و آزاد راه جنوبی استان البرز متصل می شود.

با بهره برداری از این آزاد راه بخشی از مشکلات ترافیکی استان البرز مرتفع می شود.

استان البرز دارای یک هزارو ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای ایران مربوط به این استان می باشد.