ابراهیم سلمانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفت و گو با خبرنگار جارچی اخبار در یزد با اشاره به میزان شیوع بیماری کرونا در استان یزد گفت: کل بستری ها با شک به کرونا در استان تعداد ٨٧۶ بوده است که تعداد بیماری های مشکوک نمونه گیری شده  تعداد ۴٣٧ مورد بوده اند.

 

وی افزود: تعداد بهبود یافته هایی که با شک به کرونا بستری بودند ۲۸۸ نفر بودند.

 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان کرد: بر اساس آخرین آمار در روز گذشته  تعداد فوتی ها ١۶ نفر بودند.

 

سلمانی گفت: تعداد افراد مثبت به بیماری کرونا ١٢٧ بودند که تمهیدات لازم برای آنها اندیشیده شده است و تحت مراقبت های ویژه هستند.

 

وی گفت: این آمار به تفکیک شهرستان ها شامل یزد تعداد ۶۰ نفر، اردکان ۳۰ نفر، میبد ۲۷ نفر، بافق ۴ نفر، ابرکوه ۲ نفر، بهاباد ۲ نفر، خاتم یک نفر و مهریز یک نفر است