اعضای ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان‌شرقی در جلسه امروز شنبه خود راهکارهای تشدید مقابله با شیوع این ویروس را در سطح استان تصویب کردند.
جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان شرقی با اعلام این خبر اظهار کرد: همه نهادها و سازمان های مستقر در استان برای هم افزایی در راستای ریشه کنی ویروس کرونا به شرط همراهی شهروندان می کوشند.
به گزارش جارچی اخبار،علیار راستگو از تشدید و تمدید مدت اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی تمامی بازارها و مجتمع های تجاری در سطح استان به عنوان یکی از مصوبات امروز ستاد استانی مقابله با کرونا یاد کرد و افزود: این اقدام با هماهنگی لازم بین فرمانداران و اتحادیه های صنفی به عمل می آید و عملیات ضدعفونی مراکز و اماکن یاد شده تا هر وقت که لازم باشد، ادامه می یابد.
وی اضافه کرد: در راستای تنگ تر کردن حلقه مقابله با کرونا همچنین کنترل جدی و اعمال مراقبت های شدید در مبادی ۱۱ گانه ورودی استان توسط پلیس راه و نیروهای شبکه بهداشت و درمان انجام می شود.
وی از بسیج ملی مبارزه با کرونا در سطح استان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و سپاه عاشورا در قالب استفاده از بسیجیان داوطلب و فعال در عرصه بهداشت و درمان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مقابله با این بیماری در جلسه امروز ستاد استانی مقابله با کرونا نام برد.
راستگو ادامه داد: شهرداری تبریز نیز در راستای تسهیل امور شهروندان در این شرایط خاص، پروانه های ساختمانی و نیز تخفیف در عوارض ساختمانی را تا آخر فرورردین ماه سال آینده تمدید کرد.
وی از دورکاری و کاهش پرسنلی در ادارات دارای نیروی انسانی زیاد به عنوان یکی دیگر از مصوبات امروز ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان شرقی یاد کرد.