به گزارش جارچی اخبار؛دانایی ضمن تبریک روز شهردار به سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان اقدامات مستمر در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت اطلاع رسانی و انعکاس این فعالیت ها توسط تیم رسانه ای شهرداری ضمن افزایش ضریب اطمینان شهروندان ، سبب افزایش سرمایه های اجتماعی شهر می شود که در جای خود قابل تقدیر است.
وی با اشاره به پویش در خانه بمانیم به شهروندان توصیه کرد رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و حضور در منازل خود را جدی بگیرند و از تردد بی مورد در سطح شهر و یا خروج غیر ضروری از سطح شهرستان و حضور خطرساز در طبیعت اجتناب کنند.
فرماندار سمنان اظهار امیدواری کرد این فعالیت ها و همراهی دیگر دستگاه های اجرایی تا ریشه کنی کامل ویروس کرونا استمرار یابد .