علی اکبر رسولیان افزود: ۷۲ قطعه باکلان (گونه ای پرنده مهاجر آبزی) که در آبگیرهای کفه نمک سیرجان گرفتار شده بودند، طی یک عملیات برنامه ریزی شده و نفس گیر نجات یافتند.

وی اظهار داشت: با همکاری دکتر عابدکوهپایه مسئول کلینیک دامپزشکی حیات وحش سیرجان، گروه کوهنوردی همنورد سیرجان، اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان، فرمانداری، مسئولان معدن نمک، مدیریت سد تنگوئیه، انجمن رفتگران طبیعت، باشگاه تیراندازی کیارمین و سایر دوستداران محیط زیست سیرجان باکلان های گرفتار زنده گیری، درمان و رهاسازی شدند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, رسولیان در ادامه خاطر نشان کرد: طی یک اقدام هفت تا هشت ساعته با حضور حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر باکلان های گرفتار در نمک نجات یافتند و عملیات جلوگیری از مسمومیت ناشی از نمک بر روی آنان انجام گرفت.

رسولیان افزود: از تمامی افرادی که در این عملیات زیست محیطی همکاری کردند کمال تشکر را دارم زیرا در غیر این صورت نجات دسته جمعی پرندگان ممکن نبود.