مرکزآمار ایران روز گذشته گزارش شاخص قیمت کالاهای مصرف‌کننده در سال گذشته را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سال گذشته برای خانواده‌ها، ۳۴.۸ درصد بوده است.

اما بررسی به تفکیک کالاها و خدمات، نشان می‌دهد که در میان تمام گروه‌های کالایی «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها» بیشترین میزان تورم را داشته است. هزینه مبلمان، امسال ۴۹.۳ درصد رشد کرد.

بعد از این گروه، «حمل‌ونقل» با نرخ تورم ۴۶.۸ درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است.

در جایگاه سوم، «تفریح و فرهنگ» با ۴۵.۵ درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است.

با توجه به این گروه‌های کالایی، می‌توان گفت که هزینه زندگی طبقه متوسط دستخوش تغییرات جدی شده است.

بررسی دیگر آمارها نیز نشان از این دارد که استقبال مردم به تفریح و فرهنگ در سال گذشته، کاهش داشته است. در سال ۹۸، دو میلیون نفر کمتر به سینما رفتند. در مجموع ۱۲ ماه سال گذشته، ۲۶ میلیون مخاطب به سینماها رفتند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفرشان تهرانی بودند. این در حالی است که در سال ۹۷، ۲۸ میلیون نفر سینما رفته بودند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, اما با وجود کاهش ۲ میلیون نفری مخاطبان سینما، میزان فروش سینمای ایران نزدیک به ۵۵ میلیون توامن نسبت به سال ۹۷ افزایش یافت و به ۲۹۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، افزایش فروش سینمای ایران تنها به دلیل افزایش قیمت بلیت بوده است.

با توجه به این آمارها می‌توان گفت که با تورم ۴۵.۵ درصدی، کالاها و خدمات تفریحی و فرهنگی از سبد هزینه خانوار بسیاری از مردم حذف شده است.

در بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نکته عجیب آنجاست که تورم تفریح و فرهنگ در اسفندماه ۹۸، نسبت به ماه بهمن، ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که از اولین هفته اسفندماه به دلیل شیوع ویروس کرونا، تمامی گردهمایی‌های فرهنگی و بسیاری از امکانات تفریحی تعطیل شدند.