به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد؛ «سردار محمد رضا میرحیدری» در بازدید نوروزی از واحدهای گشتی انتظامی گفت: اگر گشت ها به صورت هدفمند و مستمر انجام شود می تواند مفید و مثمرثمر واقع شود و به کاهش آسیب های اجتماعی نیز بیانجامد.

 

فرمانده نیروی انتظامی استان یزد افزود: امنیت یک پدیده اجتماعی است که همگان در تولید آن نقش و مشارکت دارند و تعامل پلیس با اقشار مختلف جامعه و انجام گشت های هدفمند می تواند در کنترل جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشد.