به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان،مهندس محسن فتحی مقدم ضمن اشاره به تشکیل ۱۰ اکیپ بازرسی از نیروهای داوطلب بسیج و کارشناسان بهداشت محیط،اظهار داشت: به صورت روزانه و در ایام تعطیل در ساعات اداری و غیر اداری، تاکنون ۳۲۳۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۱۶۷۴ مورد بازرسی از اماکن عمومی صورت گرفته است.
مهندس فتحی مقدم افزود: این بازرسی ها شامل نانوایی ها به منظور رعایت اصول بهداشت فردی و ممانعت از تحویل پول نقد و نصب دستگاه کارتخوان یا بکارگیری صندوق دار، فروشگاه های مواد غذایی، خواربار فروشی ها، اماکن متبرکه و مساجد می شود.
وی تصریح کرد: اولویت بازرسی در کلیه اماکن مذکور، انجام آموزش های لازم در رابطه با گندزدایی صحیح محل کار و تذکر دادن در راستای کنترل بیماری کرونا ویروس همراه با نصب پوسترهای آموزشی بوده است.
مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه، یادآور شد: در راستای تفاهم نامه بین دانشگاه و بسیج مقاومت سپاه، عملیات گندزدایی مراکز خدمات جامع سلامت و اماکن عمومی حساس با نظارت ۳ تیم بهداشت محیط در حال انجام است.
مهندس فتحی مقدم ضمن اشاره به همکاری فرماندهی هوا و فضای سپاه، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مسئولین مربوطه، گندزدایی مراکز حساس و پرتراکم شهری، پارک ها و اماکن عمومی، در حال اجرا می باشد.
وی افزود: گندزدایی بخش های بیمارستان شهید بهشتی به طور مستمر در حال انجام است و نظارت بر گندزدایی اورژانس های مرکزی، گلابچی، مراکز غربالگری ۱۶ ساعته و مراکز خدمات جامع سلامت به صورت روزانه انجام می شود.
مهندس محسن فتحی مقدم، نظارت بر کارگاه های خیاطی دوخت گان و ماسک و کارگاه تولید مواد ضدعفونی کننده را از دیگر اقدامات گروه مهندسی بهداشت محیط عنوان کرد.