به گزارش جارچی اخبار؛ دکترناظم رضوی با اشاره به برنامه‌های ضدعفونی محله به محله شهرداری گفت: با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی محله های شهر و داوطلبان محلی جدا از هشت مرحله ضدعفونی معابر شهری ، طرح محله به محله نیز اجرا شده و توانسته ایم کلیه محله های منطقه یک شهرداری را در سه نوبت محتلف ضدعفونی نماییم . وی با بیان اینکه ضدعفونی معابر و محله های شهر تا نابودی کامل ویروس کرونا ادامه خواهد داشت گفت: اکیپ های مختلف شهرداری تاکنون با استفاده از بیش از ۱/۵ میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده و ۸۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین در ۵۳۰ ساعت کاری و ۵۵۰ نفر نیرو ضدعفونی کلیه معابر اصلی، ساختمان های پزشکان، مجتمع های تجاری، مشاعات مجتمع های مسکونی مسکن مهر، هزار واحدی ،آوست و چهارصددستگاه را باهمکاری دستگاه ها انجام داده اند. ناظم رضوی تصریح کرد: در هشتمین مرحله ضدعفونی کلیه معابر سه گانه شهرداری و با تمرکز بر مناطق شمالی شهر بویژه معابر شهرک گلستان ، روزیه و … انجام شد و ضدعفونی کوچه به کوچه معابر منطقه یک نیز در حال انجام است . شهردار سمنان خاطر نشان کرد : اقدامات پیشگیرانه شهرداری سمنان در ناوگان حمل و نقل عمومی ، خدمات پسماند ، بازار و بازارچه های محلی ، بوستانها و مبلمان شهری ، آرامستان و معابر شهری که با همراهی شهروندان و مشارکت دستگاه ها در دست اجرا قرار گرفت، توانست تا حد زیاد اعتماد سازی خوبی را در شهروندان و جامعه در امر مقابله ایجاد کند که امیدواریم شهروندان با ماندن در خانه به قطع زنجیره انتقال کمک نمایند .