کارشناس مسئول مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از فعالیت ۱۵ اکیپ از کارشناسان بهداشت حرفه ای در ایام تعطیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان، مهندس رسول لسان اظهار داشت: این اکیپ ها به صورت روزانه در دو شیفت صبح و عصر در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل فعالیت دارند.
وی افزود: در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا این اکیپ ها نظارت بر عدم فعالیت صنایع و کارگاه های غیر ضروری را به عهده دارند.
مهندس لسان تصریح کرد: در صورت تخلف و فعالیت صنایع و کارگاه های غیر ضروری و عدم رعایت بهداشت در صنایع ضرور فعال به دادستانی در دو شهرستان معرفی می شوند.
وی تاکید کرد: بازرسی های این گروه در تمامی ایام تعطیل از صنایع ضروری فعال، کارگاه های خدماتی، پمپ بنزین و گاز، مراکز خدمات جامع سلامت، بیمارستان ها و نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی و سلامت شاغلین انجام می شود.
شهروندان گرامی می توانند در صورت مشاهده تخلفات بهداشت حرفه ای با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.