دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در این ارتباط ، اقدامات استان اردبیل در مقابله با کرونا که با تلاش تمامی مسوولان و کارد درمانی و مردم همچنان ادامه دارد را موفق ذکر کرد.

رییس جمهوری با اشاره به زحمات تلاشگران سنگر تولید در تامین نیاز استان به موادبهداشتی از جمله ماسک گفت: نیازمندی سرمایه‌گذاران برای تولید بویژه مواد بهداشتی می‌بایست تامین شود و به دکتر ستاری سفارش می‌کنم که مشکلات و نیازمندی‌های استان اردبیل در این زمینه مرتفع شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, اکبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز در این ارتباط تصویری گزارشی از روند مقابله و کنترل بیماری کرونا و نیز اقدامات واحدهای تولیدی برای استحصال ماسک، مواد ضد عفونی و نیز موفقیت‌های فناوران استان در هفته‌های اخیر ارایه کرد.