اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در سال۱۳۹۹، با موضوع اقتصاد پساکرونا و نقش اتاق ها در دوران پسا کرونا،روز یکشنبه ۱۰ فروردین بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در سال۱۳۹۹، با موضوع اقتصاد پساکرونا و نقش اتاق ها در دوران پسا کرونا،روز یکشنبه ۱۰ فروردین بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱-ضمن تشکر از دبیر کل و عوامل اجرایی اتاق جهت پیگیری امور در دوران کرونا، مقرر گردید گزارش تحولات اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی بصورت دو هفتگی توسط واحد بررسی‌های اقتصادی با همکاری کمیسیون‌ها و تشکل‌ها  تهیه و اعلام گردد.
۲-با توجه به وابستگی استان به درآمدهای حوزه خدمات و وضعیت وخیم تر آن در افت سرانه تولید ناخالص نسبت به سایر استان‌ها، مقرر گردید این حساسیت به اعضا و مسئولین ذیربط اطلاع رسانی گردد و رصد مستمر شرایط توسط کمیسیون‌ها انجام پذیرد.
۳-مقرر گردید با تشکیل مستمر جلسات کمیسیون‌های تخصصی و انجمن های عضو اتاق به صورت مجازی، ضمن ارائه گزارشات ترتیبی اتخاذ گردد که رصد اقتصادی بهمراه احصاء راهکارهای پیشنهادی جهت دوران گذار کرونا صورت پذیرد و جمع‌بندی گزارشات بصورت دو هفتگی توسط واحد بررسی‌های اقتصادی انجام و انتشار یابد.
۴-مقرر گردید بمنظور مطلع‌سازی فعالان اقتصادی (عضو اتاق و غیر عضو) در تحولات پیش رو از ظرفیت‌های فضای مجازی و برنامه‌های اقتصادی صدا و سیما استفاده گرد.
۵-مقرر گردید اخذ بسته‌های حمایتی و ضمانت اجرایی آن ها از دستگاه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.
۶-مقرر گردید ساختار مناسب اجرایی جهت مدیریت موضوع پسا کرونا در اتاق ایجاد و ضمن بکارگیری کلیه ظرفیت‌های کمسیونها و اعضا و سایر ساختارهای اجرایی اتاق، اقدامات لازم انجام پذیرد.
۷-مقرر گردید دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران نیز با برقراری جلسات مشابه نسبت به ارائه این نوع گزارشات و لزوم نهادینه شدن ساختار مذکور، پیگیری نماید.
۸-مقرر گردید مرکز متسا تمرکز بر آموزش‌ و توانمندسازی جهت دوران پساکرونا را در دستور کار قرار دهد.
۹-درخصوص نامه ارجاعی به کمیسیون‌ها در رابطه با تعیین اولویت تعطیلی و فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط شیوع کرونا، موارد زیر مطرح گردید:
*تعطیلی بنگاه های تولیدی ضمن مخدوش نمودن چرخه تولید، باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین می‌گردد و جامعه را در شرایط سخت قرار می دهد.
*از سوی دیگر فعالیت واحدهای تولیدی در این شرایط، احتمال ابتلای کارکنان شرکت‌ها را افزایش و تهدید جدی در بقای شرکت‌ها خواهد بود.
*تعطیلی اصناف غیرضروری بلامانع است.
*بکارگیری کارکنان تولیدی بصورت قرنطینه در کارخانجات ضمن محیا نمودن امکان استراحت ایشان بصورت بیست روزه قابل بررسی است.