محلول ضدعفونی ڪننده چندمنظوره سطح بالا و ارگانیڪ در دانشگاه ڪاشان تولیدشد.

به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان،به نقل از روابط عمومی دانشگاه کاشان در پاسخ به نیاز مبرم مردم به مواد ضدعفونی سالم، در اقدامی مردمی، دڪتر مزدیان فرد یڪی از اساتید دانشگاه ڪاشان با همڪاری دانشجویان و تیم تحقیقاتی اش اقدام به تولید محلول ضدعفونی ڪننده سریع العمل، بسیار موثر و ارگانیڪ، برای بهداشت دست و پا و انواع سطوح ڪردند. این محصول بر پایه پر استیڪ اسید و پرڪسید هیدروژن تهیه شده و فاقد مضرات، سمیت ها و خواص سرطان زایی بسیاری از مواد رایج در این روزها است و برای از بین بردن ڪلیه میڪروب ها و ویروس ها به انضمام ڪرونا ڪووید ۱۹ در ڪلیه سطوح (فلز، شیشه، البسه و پلاستیڪ) و حتی میوه و سبزیجات مناسب است.
دڪتر مزدیان فرد با اشاره به اینڪه این محلول ضدعفونی ڪننده مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست در صنایع غذایی و لبنی است، افزود: این محصول در آزمایشگاه آب، محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه ڪاشان و با پشتیبانی حامیان مبارزه با ڪرونا (مؤسسه خیریه ولی عصر ڪاشان) تهیه گردیده و با هزینه تولید ڪه از طرف خیرین فراهم می شود این محصول را مجانا در اختیار اقشار مختلف جامعه، ڪادر های درمان و خدمات شهری و افراد نیازمند قرار می دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه و فعال اجتماعی با توجه به اخلاق و وظیفه شناسی اجتماعی سعی دارد نشان دهد ڪه با همدلی، انضباط، احترام به حقوق شهروندی و عقل سلیم می توان بر این بحران غلبه ڪرد و معتقد است در این مرحله حساس باید بر آموزش صحیح روستائیان و اقشار ڪم درآمد همت گمارد، چون در عدم وجود واڪسن، چاره این چالش را باید در ارتقای بهداشت ڪل جامعه پیدا ڪرد.