یک پیرمرد ۹۱ ساله توانست پس از هشت روز بستری در بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان بر ویروس کرونا غلبه کرد و آنرا شکست داد.

 

همچنین یک زن اردکانی با حدود ۸۰ سال سن توانست پس از شانزده روز بستری در بیمارستان اردکان بر کروناویروس فائق آید و از بیمارستان مرخص شود.

 

با تزریق انرژی مثبت کادر درمانی، پرستاری و پزشکی شهرستان اردکان به این بیماران در مدت بستری؛ بیماران وضعیت عمومی خوبی پیدا کرده و بحمدلله با طی مراحل درمانی؛ کرونا را از پای در آوردند.

 

گفتنی است که این دو بیمار در هنگام ترخیص از بیمارستان ضیایی اردکان؛ فعالیت ها و اقدامات فداکارانه پزشکان و پرستاران این شهرستان را ستودنی خواندند و از عموم مردم درخواست کردند تا با توجه به توصیه های متخصصین و کادر درمانی در منزل بمانند