وی افزود: باکس های اجراء شده برای جمع آوری ته سیگارها هرچند برای حفظ محیط زیست اقدام شد اما جلوه زیبایی به شهر نمی دهد و لازم است در نحوه اجرای آن، تغییراتی لحاظ شود.

 

رییس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: اصل این اقدام قابل تقدیر است اما نمایش سیگارها در باکس های شیشه ای نصب شده نیازمند تغییر مناسب در اجرای طرح است تا چهره شهر زیباتر شود.

 

لازم به ذکر است که به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و اهمیت سلامت همشهریان یزدی؛ با موافقت شورای اسلامی شهر، شهرداری یزد تا ۲۰ فروردین ماه سال جاری به صورت دورکاری به شهروندان خدمت رسانی خواهد کرد.