رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل از مؤسسه فرهنگی پژوهشی آل یاسین بازدید کرد و از اقدامات این مؤسسه در مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان، به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل سعید ضابطی ضمن بازدید از مؤسسه فرهنگی پژوهشی آل یاسین و تبریک سال نو به اعضای این مؤسسه؛ از اقدامات این مؤسسه در مقابله با ویروس کرونا خبر داد و گفت: مؤسسه آل یاسین این شهرستان از ابتدای بحث شیوع ویروس کرونا، فعالیتهای خود را در راستای کمک رسانی در بحث مبارزه با این بیماری آغاز نموده و ۱۰۰۰۰ ماسک تهیه و در اختیار شهروندان قرار داده است.

مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی پژوهشی آل یاسین شهرستان آران و بیدگل ضمن اشاره به تعطیلی جلسات این مؤسسه در طول یک ماه گذشته افزود: تقاضا داریم شهروندان در امر مهم مقابله با این ویروس ما را حمایت کنند و با در خانه ماندن از آسیبهای بیشتر به جامعه مسلمانان جلوگیری کنند.

سید محمدعلیزاده ادامه داد: انشاءالله خداوند متعال به همه عزیزانی که در جای جای این نظام مقدس برای مقابله با این ویروس زحمت می کشند صد در دنیا و صد در آخرت اجر جزیل عنایت فرماید.

خاطرنشان می شود: مؤسسه فرهنگی پژوهشی آل یاسن این شهرستان از سال ۱۳۹۵ فعالیتی مستمر داشته است.