بررسی جداول آماری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می‌دهد در اسفند ماه۱۳۹۸ تعداد دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت کارت کشور انجام شده که از نظر تعداد تراکنش نسبت به بهمن ۱۳۹۸ حدود ۱.۳۷ درصد (معادل ۳۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۶۲ تراکنش) کاهش یافته است.

ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور در اسفند ۹۸ نسبت به بهمن همان سال رشد ۱.۲۲ درصدی را ثبت کرده است.

در بهمن ۱۳۹۸ تعداد دو میلیارد و ۳۱۲ میلیون تراکنش به ارزش ۳۲۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از طریق شبکه پرداخت انجام شده بود.

کاهش ۱.۳۷ درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در حالی رخ داده که در اسفند ۹۸ به دلیل شیوع کرونا، محدودیت‌هایی در استفاده از اسکناس و پول نقد ایجاد شده و همچنین تبلیغ گسترده‌ای برای استفاده از کارتخوان و سایر روش‌های پرداخت غیر حضوری انجام شد.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که علت تعداد تراکنش‌ها، تعطیل شدن برخی اصناف و مشاغل به علت شیوع کرونا در اسفندماه بوده است.

به عنوان مثال، رستوران‌ها، فست فودها، سینماها و مراکز فرهنگی و … با استفاده از کارتخوان، بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها را به خود اختصاص می‌دادند، اما پس از شیوع کرونا، میزان مراجعه و استفاده از این دسته از کالاها و خدمات به تدریج کاهش یافت و سپس متوقف شد.

البته با توجه به تشویق استفاده از خریدهای اینترنتی در هفته های اخیر، احتمالا میزان تراکنش های الکترونیکی به تدریج رو به افزایش گذاشته و روند صعودی بیابد.

رشد ۱۱ درصدی در کارنامه یکساله
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, اگرچه میزان تراکنش‌های شبکه پرداخت در اسفند ۹۸ نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته اما بررسی آمار یکساله نشان دهنده رشد قابل توجه در این بخش است.

جداول آماری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک(نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ رشد ۲.۸ درصدی داشته است.

مبلغ و ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت نیز در دوره مورد بررسی نشانده دهنده رشد ۱۱.۶ درصدی در کارنامه یکساله آن است.

در اسفند ۹۷ تعداد دو میلیارد و ۲۱۸ میلیون تراکنش به ارزش ۲۹۳ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شده بود.