شهرستان کاشان با صدور بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع فرش جایگاه نخست صادرات فرش ماشینی کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان، رییس اداره کمرک کاشان با بیان اینکه این میزان فرش طی سال گذشته به وزن ۱۴۰۰ تن به ۴۵ کشور از جمله کشورهای اروپایی، آسیایی ، عربی ، آلمان، کانادا، ترکیه، عراق، افغانستان و ترکمنستان صادرشده است گفت: ارزش این صادرات ۸۲ میلیون دلار است.
گفتنی است:ایران در صادرات فرش ماشینی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و سالانه حدود ۸۵ ملیون متر مکعب از انواع اقسام از فرش های ماشینی در ایران تولید می شودکه از این مقدار ، ۷۵% صرف مصارف داخلی و مابقی به بیش از ۴۵ کشور صادر می شود
سهم کاشان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور حدود ۷۵% است و به همین دلیل شهرستان کاشان به قطب تولید فرش ماشینی و به شهر فرش ماشینی ایران معروف است
ناگفته نماند شهرستان کاشان دارای بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی فرش ماشینی است و تقریبا ۷۰ درصد تولید فرش ماشینی کشور در این شهر قرار دارند.