به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد؛ «محمد رضا شفیعی» در گفت و گویی در این رابطه عنوان کرد: با عنایت به مصوبه هیئت مدیره در خصوص لزوم جایگزینی اتوبوس های مناسب به جای اتوبوس های فرسوده بنز ۳۵۵ توسط بهره برداران بخش خصوصی و تک شیفت کردن اتوبوس های فرسوده ناوگان، تاکنون ۲۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ توسط بهره برداران بخش خصوصی جایگزین شد.

 

وی با بیان اینکه تقریباً ۳۰ دستگاه دیگر تا تابستان امسال جایگزین خواهد شد اظهار داشت: اتوبوس های جایگزین شده جدید همگی مجهز به سیستم گرمایش، سرمایش و استاندارد یورو ۳ هستند

 

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با اشاره به اینکه با این روند جایگزینی، وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و نیز چهره شهر جهانی یزد رنگ و روی بهتری به خود می گیرد اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نه چندان دور شاهد اقدام مشابه بقیه بهره برداران باشیم.