مهندس محسن معتمدی فر مدیر برق منطقه ۷ از رشد ۳ برابری اصلاح ساختار شبکه در شمال اصفهان خبر داد و گفت : برق منطقه ۷ در سال ۹۸ موفق به اصلاح بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و تبدیل آن از سیم مسی به کابل خود نگهدار شد .

به گزارش جارچی اخبار ،وی در ادامه گفت :این حجم پروژه نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود نشان از توجه ویژه به نقشه استراتژی شرکت داشته که توانسته در تمام شاخص ها از جمله شاخص اجرای پروژه ها طبق برنامه حرکت نموده و همچنین توجه ویژه ای نیز نسبت به مردم محروم و کم برخوردار داشته  به طوری که  برق پایدار و مطمئن را را در اختیار مردم این محدوده قرار داده است .

وی به اهداف اصلی اجرای این پروژه اشاره کرد و تصریح نمود : کاهش تلفات ،متعادل سازی بار شبکه ،افزایش ایمنی و ارتقا حریم شبکه ،کاهش سرفت ،بهبود پایداری شبکه از جمله اهداف اصلاح ساختار شبکه بوده است که با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال صورت گرفته است .

مهندس معتمدی فر به برنامه ریزی های سال ۹۹ اشاره کرد و گفت : با اجرای ۱۷۴ کیلومتر شبکه مسی به کابل خود نگهدار در سال جاری صد در صد شبکه های فشار ضعیف مسی اصلاح ساختار می شود.