مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به طرح های مختلف در راستای حمایت از نیازمندان گفت: ما در ماه مبارک رمضان طرح های مختلفی در زمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمندان داریم که یکی از این طرح ها با عنوان « هم سفره» است.

 

وی بیان کرد: ما سعی داریم تا با همکاری خیرین و مردم بتوانیم در زمینه اطعام نیازمندان گام برداریم و در این راستا سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد می تواند به خوبی ما را در این زمینه یاری کند.

 

شجاعان بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بیان کردند رزمایش مواسات و همدلی در سطح کشور شکل گرفته است که در استان یزد نیز با همکاری دستگاه های مختلف راه اندازی شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف بتوانیم به خوبی در این مسیر حرکت کنیم.

 

وی ادامه داد: مجموعه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نقش ارزنده‌ای در زمینه فرهنگ‌سازی و ترویج سنت‌های حسنه خیر و احسان در سطح گسترده دارد و امید است در رزمایش ملی مواسات و همدلی و اطعام و کمک به نیازمندان همچنان یاریگر این نهاد مردمی باشد.