به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد: مجید جوادیان زاده از برگزیده شدن پنج فعال فرهنگی استان یزد در جشنواره‌های ملی در بخش فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: این افراد سال گذشته توانستند در بخش‌های مختلف فرهنگی حائز کسب رتبه برتر در سطح کشور شوند.

 

وی ادامه داد: علیرضا محسنی کتابدار یکی از روستاهای مهریز توانست سال گذشته عنوان روستای دوستدار کتاب کشور را از آن خود کند.

 

جوادیان زاده عنوان کرد: مظفر سالاری، نویسنده برجسته استان یزد هم به عنوان مروج برگزیده کتابخوانی کشور در بخش امامان جماعت و برگزیده جشنواره ملی فرهنگ مکتوب رضوی شد.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد یادآور شد: بهار دهقان زاده دانش آموز یزد نیز توانست مروج برگزیده کتابخوانی کشور در بخش دانش آموزان شود.

 

وی بیان کرد: همچنین عالیه محرابی شاعر یزدی از افراد برگزیده جشنواره ملی فرهنگ مکتوب رضوی در سال گذشته بوده است.

 

جوادیان زاده ادامه داد: بابک صابری نیز به عنوان نویسنده ناشر منتخب استان یزد در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان شرکت کرد.