رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان از مثبت بودن ۱۰۷۴ بیمار حاد تنفسی کرونا از اسفند ماه تا کنون در منطقه کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با خبر گزاری با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان با اشاره به اینکه تا کنون ۲۲۵۶ بیمار حاد تنفسی ترخیص شده اند اظهار داشت: ۱۴۰بیمار حاد تنفسی بستری و تحت درمان می باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان با اشاره به اینکه نتیجه ازمایش بیماران مشکوک تا کنون ۱۰۷۴ نفر مثبت بوده است گفت :۷۰۹ نفر هم منفی اعلام شده است.
وی اظهار داشت:برای شکست کرونا باید همه مردم باید این طرح را رعایت کرده و در حد توان در خانه بمانند و از رفت و آمدهای غیر ضروری بپرهیزند، وموفقیت طرح فاصله گذاری با همدلی و همکاری مردم امکان پذیر است و اگر بخواهیم کرونا را شکست دهیم باید بتوانیم این طرح را بخوبی عملیاتی کنیم.