معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجباری شدن استفاده از لوازم بهداشتی و حفاظت فردی در ایستگاه های بازیافت اصفهان خبر داد.

به گزارش جارچی اخبار ،محمد بدیعی بیان داشت: با توجه به ارتباط مستقیم و چهره به چهره متصدیان ایستگاهای بازیافت با شهروندان استفاده از کلیه لوازم حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا برای متصدیان ایستگا های بازیافت در اصفهان اجباری شد.

وی گفت: با توجه به عدم امکان تعطیلی خدمات این ایستگاه ها، به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، علاوه بر ضرورت استفاده از ماسک و دستکش، استفاده از شیلد محافظتی هم برای متصدیان ایستگاه های بازیافت اجباری شد.

محمد بدیعی با اعلام این خبر توضیح داد: از همان ابتدای شیوع این بیماری، تمهیدات لازم برای کنترل بهداشتی ایستگاه های بازیافت آغازشده و هم اکنون نیز این اقدامات با شدت بیشتری دنبال می شود و بر همین اساس به صورت یک روز در میان ایستگاه های بازیافت سطح شهر ضدعفونی می شوند و نیز برنامه ریزی شده تا به منظور جلوگیری از انباشت پسماندها در ایستگاه ها و همچنین پیشگیری از پراکندگی آلودگی، روزانه کلیه ایستگاه ها از پسماندهای خشک تخلیه شود.

وی همچنین به الزام رانندگان خودروها و دیگر عوامل مجاز جمع آوری پسماندهای خشک به رعایت پروتکل های بهداشتی اشاره کرده و افزود: رانندگان و کارگران جمع آوری پسماند خشک نیز علاوه بر آن که به طور مستمر از ماسک و دستکش استفاده می کنند، نسبت به ضدعفونی خودروها هم اقدام می کنند تا از انتقال ویروس جلوگیری شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از جانب شهروندان نیز توضیح داد: با توجه به الزام اجرای کلیه تمهیدات بهداشتی در فرآیند جمع آوری پسماند، شهروندان به عنوان گروه مخاطب نیز باید این موارد را رعایت کنند تا شاهد انتقال ویروس از این طریق نباشیم، لذا استفاده از ماسک و دستکش هنگام مراجعه به ایستگاه های بازیافت، ضدعفونی دست ها پس از هربار مراجعه، قراردادن جزء ویژه پسماندهای خانگی در جعبه ایمن، نریختن ماسک و دستکش در پسماندهای خشک و رعایت مواردی از این دست می تواند تا حد زیادی شهروندان و عوامل جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک را از سرایت بیماری کووید ۱۹ مصون دارد.