سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اظهار داشت:در جریان تدوین طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نظرات وزارت خارجه استماع شده است.

به گزارش جارچی اخبار، ابوالفضل عمویی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه نظرات وزارتخارجه در زمان بررسی طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه نشده است؛ تصریح کرد: مجلس در روند تدوین، بررسی و اصلاح طرح دو فوریتی  اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شتاب زده عمل نکرد و با کار کارشناسی جوانب موضوع را سنجید و بخش های مختلف نیز نظرات خود را در خصوص آن مطرح کردند.

وی افزود: پس از تصویب، طرح به شورای نگهبان ارسال شد و شورا نیز ابهامی در ماده “۶”مطرح کرد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بلافاصله اصلاحات را انجام داد و سپس در صحن مجلس ابهام را رفع کردیم و انتظار داریم هرچه سریعتر طرح دو فوریتی مجلس در مسیر لازم الاجرا شدن قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:در مسیر تدوین این طرح نظرات فنی بخش های مختلف استماع شد و از سازمان انرژی اتمی،وزارت امورخارجه،مرکز پژوهش هاو سایر بخش های مرتبط برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آمد.