سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در سطح کشور از منظر شناسایی انبارها و مراکز نگهداری کالا  رتبه برتر کسب کرد.

 

به گزارش خبرنگار جارچی اخبار ازیزد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در رابطه با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، شناسایی انبارهای جدید، تائید و غیرفعال سازی واحدهای ثبت شده در سامانه، وضعیت پیگیری ثبت حواله و مراکز نگهداری کالا، استان یزد در سطح کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا علمداریزدی افزود: تمهیدات مناسب جهت اطلاع رسانی و الزام ثبت کلیه اماکن نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها (وفق شیوه‌نامه‌های ابلاغی) اندیشیده شده است و در این راستا با تشدید اقدامات نظارتی وضعیت انباشت کالا در سطح انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا و شناسایی انبارهای جدید مورد رصد قرار گرفته و در دستور کار سازمان است.

 

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سامانه جامع انبارها و رصد و پایش جابجایی کالا در سطح کشور در بستر این سامانه، استقرار کامل یافته است با کلیه واحدهای تولیدی، انبارها و مراکز نگهداری کالا که تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع انبارها اقدام نکرده‌اند یا صرفاً اطلاعات خود را ثبت و سایر فرآیندهای ضروری از جمله ثبت حواله را به‌صورت کامل انجام نمی‌دهند برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت.