مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: بنابر طرح سهمیه‌بندی و تخصیص اعتبار سوخت، از تاریخ بیستم آذرماه اعتبار سوخت صرفا به خودرو‌هایی تعلق می‌گیرد که میزان پیمایش آن‌ها در سامانه «سماس» ثبت شود.
به گزارش جارچی اخبار؛ هادی منوچهری افزود: پیرو اجرای طرح سهمیه‌بندی و تخصیص اعتبار سوخت براساس پیمایش برای خودرو‌های تاکسی تلفنی، سهمیه سوخت به خودرو‌هایی که کیلومتر پیمایش آن‌ها تایید و ثبت سیستمی شده باشند تعلق می‌گیرد و خودرو‌هایی که تا این تاریخ در سامانه ثبت اطلاعات نکنند سهمیه بنزینی به آن‌ها داده نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از مالکان یا رانندگانی که تاکنون نسبت به ثبت‌نام در سامانه «سماس» و مراحل قانونی را طی نکرده‌اند درخواست می‌شود تا در اسرع وقت به دفتر آژانس یا مدیریت آژانس مراجعه کرده و اطلاعات خودروی خود را به‌روزرسانی کنند.
او گفت: باتوجه به طرح پیمایش سوخت در آژانس‌های تحت نظارت شهرداری‌ها و الزام رانندگان بر ثبت اطلاعات پیمایش و مسافت خودرو خود، مسئولیت ثبت‌نام نکردن و ارسال کیلومتر پیمایش برعهده راننده، مالک و یا دفتر آژانس مربوطه است.
منوچهری بیان کرد: رانندگان باید به منظور اجرای راهکار‌های پیش‌بینی شده در خصوص این تغییر رویکرد همکاری کنند، در غیر این صورت سهمیه سوخت رانندگانی که نسبت به ارائه گزارش پیمایش اقدام نکنند حذف خواهد شد.