مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به برگزاری سومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور با رویکرد نقش کارآفرینی در فضای مجازی گفت: این اجلاس می تواند ظرفیت های خوبی در حوزه کارآفرینی ایجاد کند.

به گزارش جارچی اخبار؛ سیدمحسن سجاد با اظهارخشنودی از اینکه این مساله می تواند رویکرد نوینی را در کشور ایجاد کند، بیان داشت: این طرح جدید در زمینه کارآفرینی با ارائه چهره ای نو متناسب با پیشرفت و تکنولوژی حرکت های جدیدی را می آفریند.
وی گفت: از آنجایی که امروزه کار و فعالیت چهره ای جدید به خود گرفته و متناسب با پیشرفت و تکنولوژی حرکت می کند، خودکارفرمایی و خود اشتغالی نقش بارزی دارد که می تواند در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی از جایگاه بسیار خوبی برخوردارباشد.
معاون اجتماعی استانداراصفهان ادامه داد: ازآن جایی که فضای مجازی یکی از شیوه ها و متدهای نوین در صحنه های بین المللی است، ما نیز می توانیم از این شیوه ها، منهای شرایط کرونایی در بقیه موارد نیز استفاده کنیم.
سجاد با اشاره به اینکه فضای مجازی بستری مناسب برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی و کارآفرینی است، گفت: این بستر نه تنها می تواند نقش معلم و متعلم را بازی کند ،بلکه در اقتصاد هم نقش موثری دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: در این فضا می توانیم، با استفاده از تجارب بین المللی، جرح و تعدیل، بومی سازی و استفاده متناسب از آن در هر اقلیمی به نتایج مثبت برسیم و با تبادل نظر و مشورت با همه کارآفرینان سطح کشورمان از سهمیه ها و فرصت های بین المللی هم استفاده کنیم.
وی با اذعان به اینکه استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران باید از این موهبت و ظرفیت و تکنولوژی به روز استفاده کند، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از این بستر برای ایجاد هنر و خلاقیت در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی استفاده کنیم.
سجاد گفت: بحث اقتصاد در جامعه جهانی، یک بحث رقابتی است  و کسانی می توانند در این بازاررقابتی موفق عمل کنند که طرح بهتر و نوتری را ارائه نمایند.
وی ازایجاد یک کارگروه دراستان خبرداد و گفت: در این زمینه، سعی داریم در جهت رفع موانع تولید گام برداریم و همسو با شعار امسال با تبادل نظر، ظرفیت سازی و اهرم های تشویقی و به خصوص پرداخت وام های کم بهره، زمینه های ایجاد اشتغال و کارآفرینی به صورت تشکل و بومی را ایجاد کنیم.
معاون اجتماعی استاندار اصفهان افزود: الویت اولمان در این رابطه توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کم برخوردار است.
سجاد گفت: با شناسایی این مناطق با کمک بنگاه های حمایتی، فرهنگسازی و بهره مندی از کارآفرینی مجازی به سمت و سوی اهداف مهمی که داریم، هدایت می شویم.