نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: باید اقتصاد را به بازار واگذار کرده و سپس نظارت کنیم تا بازار درست عمل کند.

به گزارش جارچی اخبار،  عبدالناصر همتی در حاشیه ضبط برنامه تلویزیونی، گفت: قیمت گذاری باید در بازار باشد٬ قیمت‌گذاری دستوری موجب همین اتفاقاتی می‌شود که امروز می‌افتد.

همتی گفت: وقتی شما وارد قیمت‌گذاری دستوری می‌شوید یعنی وارد توزیع رانت شدید و توزیع رانت هم قابل کنترل نیست.

وی افزود: بنابراین باید اقتصاد را به بازار واگذار کرده و سپس نظارت کنیم تا بازار درست عمل کند یعنی دولت به جای دخالت در بازار باید اقداماتی کند که بازار به درستی کار را انجام دهد.