نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بسیار موثر است اما روحانی از این جهت ناراحت است که نتوانسته چک برجام را در آخرین فرصت کاری دولتش نقد کند.

به گزارش جارچی اخبار، محمدحسن آصفری در گفتگو با مهر، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس فرصت به نتیجه رساندن برجام را از دولت گرفت، اظهار داشت: مردم به این گفتمان رئیس‌جمهور عادت کردند و وی همواره سعی دارد که اشتباهات و تخلفات خود و دولتش را به گردن دیگران بیندازد.

وی متذکر شد: برای مثال، زمانی که با کمبود آب و قطعی برق مواجه می‌شویم، رئیس‌جمهور به جای عذرخواهی و رفع مشکلات، می‌گوید مصرف مردم زیاد است که این مسئله تنها دلیل قطعی آب و برق و کمبود آن نیست و ناکارآمدی مسئولان اجرایی هم نقش زیادی در این زمینه دارد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در عرصه سیاست خارجی هم وضعیت همین است و روحانی مشکل عدم رفع تحریم‌ها را به گردن دیگران می‌اندازد، تصریح کرد: دولت روحانی تمام فرصت هشت ساله خود را صرف مذاکره با غربی‌ها کرد و به نتیجه نرسید.

آصفری ادامه داد: شش سال از انعقاد برجام گذشت و چک برگشتی برجام نقد نشد. سوال ما از رئیس‌جمهور و افرادی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را مانع رفع تحریم‌ها می‌دانند، این است که چرا برجام، پیش از تصویب این قانون به نتیجه نرسید و تحریم‌ها لغو نشد؟

وی با بیان اینکه این ادعای روحانی کاملاً غیرواقعی است و صحت ندارد، اظهار داشت: اگر مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نبود، مطمئناً مذاکرات از سرگرفته نمی‌شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه مجلس باعث شد طرف غربی مجدداً پای میز مذاکره بیاید و حتی آنان حاضر شدند که بیش از هزار مورد از تحریم‌های ایران را بردارند اما مجلس نپذیرفت و تاکید ما این است که طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، باید همه تحریم‌ها برداشته شود.

آصفری تاکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مذاکرات بسیار مؤثر است اما روحانی از این جهت ناراحت است که نتوانسته چک برجام را در آخرین فرصت کاری دولتش نقد کند و سعی دارد که تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازد.