همزمان با عید سعید قربان و با حضور مسئولان استانی، نخستین هواپیما در فرودگاه شهدای سقز به زمین نشست.

به گزارش جارچی اخبار، روز چهارشنبه همزمان با عید سعید قربان پرواز فلایت چک در فرودگاه سقز انجام شد.

گفتنی است؛ فلایت چک، هواپیمایی است که به طور مداوم بین تمام فرودگاه‌های فعال در کشور پرواز و شرایط آنها را برای ایمنی و مراقبت از پرواز تأیید می‌کند.

این هواپیما، وظیفه بررسی فرودگاه‌های کشور را دارد تا با پرواز در ارتفاع‌های مختلف، نقاط و نشان‌های جغرافیایی، اطلاعات پرواز، تجهیزات ناوبری و کمک‌ناوبری را به طور دقیق بررسی کرده و وضعیت فرودگاه را مشخص کند.