مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: از سوی وزارت میراث فرهنگی ثبت ملی ۱۱ اثر میراث‌ فرهنگی ناملموس و یک اثر در خطر به این استان ابلاغ شد.

به گزارش جارچی اخبار، محمدحسین ارسطوزاده روز چهارشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: علی اصغر مونسان وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت ۱۱ اثر میراث‌فرهنگی ناملموس و یک اثر در خطر را در استان بوشهر به استاندار این استان ابلاغ کرده است.

وی بیان کرد: به این ترتیب، «مراسم حنا ترکون (حنابندان) خارگ» به شماره ۲۲۳۸، «مهارت پخت غذای بومی محلی قلیه ماهی و لک بوشهری» به شماره ۲۲۳۹، «مهارت پخت مشتک ناری» به شماره ۲۲۴۰، «مراسم دووت خارگی» به شماره ۲۲۴۱، «مراسم درمانی حصار مریم» به شماره ۲۲۴۲، «مهارت پخت غذای بومی محلی مجک» به شماره ۲۲۴۳، «مراسم نظربند (گز کردن پارچه)» به شماره ۲۲۴۴ و «مهارت پخت غذای بومی محلی شله موهینی بوشهری» به شماره ۲۲۴۵، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

ارسطوزاده اظهار داشت: «مراسم رقص میت عروسی خارگ» به شماره ۲۲۴۶، «مهارت پخت غذای بومی محلی پتی چندر بوشهری» به شماره ۲۲۴۷، «مهارت پخت غذای بومی محلی حشینه» به شماره ۲۲۴۸ دیگر اثرهای ناملموس استان بوشهر است که به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: همچنین بر اساس نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «مراسم طلبون کردن جزیره خارگ» به شماره ۱۲۳ در فهرست در خطر و نیازمند پاسداری فوری به ثبت رسیده و بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، تاکید شده است.