مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: تاکنون ۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۰۴ نفر در کشور دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

بر اساس همین گزارش، دو میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۱۷ نفر نیز دز دوم را تزریق کرده  و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۹ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۱۲۱ دز رسیده است

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ۴۳۱ هزار و ۵۰۸ تزریق در دو شبانه روز اخیر انجام شده است. ب

ه طور میانگین روزانه ۲۱۵ هزار و ۷۵۴ دز واکسن کرونا تزریق شده است.